BİLİMSEL PROGRAM

28 Kasım 2019 Perşembe


Saat
Konu ve Konuşmacılar
14.00 - 15.00
OTELE GİRİŞ
15.00 - 17.00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ,Türkiye Cumhuriyeti , Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Acil ve Aile Hekimliği Çalıştayı

Prof. Dr. Başar CANDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı,
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu

Dr. Hakan Uzun
Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı

Prof. Dr. Turan SET
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

Av. Halil ŞEN
T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Dr. Sevgül MAYDONOZCU KARA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu

Dr. Konul SEFEROVA
Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Fövgalade Haller Nazirliyi

Dr. Teona VARSAMİLADZE
Gürcistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

19.00 - 21.00
AKŞAM YEMEĞİ
29 Kasım 2019 Cuma Salon A


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
09.00 - 10.00
Açılış ve Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Başar CANDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı,
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu

Dr. Hakan Uzun
Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı

Dr. Sevgül MAYDONOZCU KARA
KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu

Dr. Konul SEFEROVA
Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Fövgalade Haller Nazirliyi

Dr. Teona VARSAMİLADZE
Gürcistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Av. Halil ŞEN
T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

10.00 - 10.30
Çay-Kahve Arası
10.30 - 11.30
KONU
10.30 - 10.50
Güncel Erişkin ve Çocuk Temel Yaşam Desteği
10.50 - 11.10
Güncel Erişkin ve Çocuk İleri Yaşam Desteği
11.10 - 11.30
Erişkin ve Çocuk Temel - İleri Yaşam Desteği - Püf Noktalar
11.30 - 11.40
Ara
11.40 - 12.40
KONU
11.40 - 12.00
Göğüs Ağrılı Hastanın Yönetimi
12.00 - 12.20
Akut Koroner Sendromların Tanımlanması
12.20 - 12.40
Akut Koroner Sendromların Yönetimi
12.40 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.30
KONU
13.30 - 13.50
Aort Anevrizma Yönetimi
13.50 - 14.10
Özofagus Perforasyonuna Yaklaşım
14.10 - 14.30
Kardiyak Tamponad ve Pnömotraks Yönetimi
14.30 - 15.00
Çay-Kahve Arası
15.00 - 16.20
KONU
15.00 - 15.20
Dispne Nedir?
15.20 - 15.40
Dispneli Hastanın Acil Yönetimi
15.40 - 16.00
KOAH Alevlenmesinin Acil Yönetimi
16.00 - 16.20
Astım Alevlenmesinin Acil Yönetimi
16.20 - 16.30
Ara
16.30 - 17.50
KONU
16.30 - 16.50
Yetişkinlerde Akut Bronşitin Acil Yönetimi
16.50 - 17.10
Pnömoni Hastasını Acil Yönetimi
17.10 - 17.30
Akciğer Grafisinin Yorumlanması
17.30 - 17.50
Akciğer Görüntülemesinde USG’nin yeri
19.00 - 21.00
Akşam Yemeği


29 Kasım 2019 Cuma Salon B


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
10.30 - 11.30
SÖZEL SUNUMLAR
11.30 - 11.40
Ara
11.40 - 12.40
SÖZEL SUNUMLAR
12.40 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 17.50
IMUNEKS FARMA OTURUMU
30 Kasım 2019 Cumartesi Salon A


Saat
Oturum Başkanı
Konu ve Konuşmacılar
09.00 - 10.00
KONU
09.00 - 09.20
Acil Serviste Hipertansiyonun Yönetimi
09.20 - 09.40
Akut İskemik İnmenin Acil Yönetimi
09.40 - 10.00
İntrakrniyal Kanmaların Acil Yönetimi
10.00 - 10.30
Çay-Kahve Arası
10.30 - 11.30
KONU
10.30 - 10.50
Hiperglimeik Hastanın Acil Yönetimi
10.50 - 11.10
Hipoglisemik Hastanın Acil yönetimi
11.10 - 11.30
Adrenal Krizin Yönetimi
11.30 - 12.30
KONU
11.30 - 11.50
Karın Ağrılı Hastanın Acil Yönetimi
11.50 - 12.10
Safrayolu Hastalıklarına Acil Yaklaşım
12.10 - 12.30
İskemik Karın Ağrısı Yöentimi
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.00
Uzm. Dr. Filiz ÇELİK
KKTC ‘ de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Dr. Sevgül MAYDONOZCU KARA
KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu
14.00 - 14.30
Uzm. Dr. Filiz ÇELİK
Hekimin Hukuki Olarak Malpraktis’ ten Korunma Yolları

Av. Halil ŞEN
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
14.30 - 15.00
Çay-Kahve Arası
15.00 - 15.30
Dr. Burhan YILMAZ
Demir Eksikliği Anemisi

Prof. Dr. Turan SET
KTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
15.30 - 16.00
Dr. Burhan YILMAZ
Yaşlılarda Uyku Bozuklukları

Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
RTE Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
16.00 - 16.15
Dr. Emre ÖZEL
Azerbaycan Cumhuriyetinde Aile Hekimliği ve Acil Tıp Uygulamaları

Dr. Konul SEFEROVA
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Fövgalede Haller Nazirliyi
16.15 - 16.30
Dr. Emre ÖZEL
Sağlık Turizmi

Dr. Teona VARSAMİLADZE
Gürcistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
16.30 - 16.45
Ara
16.45 - 17.15
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları nın Tanı ve Tedavisi

Uzm. Dr. Filiz ÇELİK
Dr.Behçet UZ Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
17.15 - 18.00
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Burhan YILMAZ
Trabzon Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı


30 Kasım 2019 Cumartesi Salon B


09.00 – 10.00
TEMEL EKG KURSU
09.00 – 09.20
Temel EKG (Fizyoloji, kavramlar, dalgalar)
09.20 – 09.40
EKG’ye sistematik yaklaşım (Hız, Ritim Aks )
09.40 – 10.00
A-V İletim Bozuklukları ve İntra - Ventriküler Bloklar
10.00 - 10.30
Çay-Kahve Arası
10.30 – 10.50
Atriyal Aritmiler
10.50 – 11.10
Ventriküler Aritmiler
11.10 – 11.30
Zor EKG (Klinik durumlarda EKG)
11.30 – 12.00
AKS’lerde EKG değişiklikleri
12.00 – 12.30
EKG de Unuttuklarımız
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 – 13.50
EKG’ye sistematik yaklaşım Pratik
13.50 – 14.10
A-V İletim Bozuklukları Ve İntra - Ventriküler Bloklar Pratik
14.10 – 14.30
Atriyal Aritmiler Pratik
14.30 - 15.00
Çay-Kahve Arası
15.00 – 15.20
Ventriküler Aritmiler Pratik
15.20 – 15.40
Zor EKG Pratik Pratik
15.40 – 16.00
AKS’lerde EKG değişiklikleri Pratik
16.00 – 16.30
EKG de Unuttuklarımız Pratik
16.30 - 16.45
Sertifika Töreni


1 Aralık 2019 Pazar Salon A


Saat
Aile Hekimliğinde Hukuksal Sorunlar
09.00 – 12.00
Dr. Konul SEFEROVA

Dr.Teona VARSAMİLADZE
Aile Hekimliği Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Dr. Hakan UZUN
Trabzon Aile Hekimleri Dernek Başkanı

Av. Halil ŞEN
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
12.00 – 12.30
Otelden Çıkış
ETKİNLİĞE GERİ SAYIM
DUYURULARDÜZENLEYENLER